NÁŠ TÍM

tvorí profesionálny tím odborníkov z rôznych oblastí práva, ktorý Vám zabezpečí komplexné právne služby.
Právny tím našej advokátskej kancelárie v súčasnosti tvoria dvaja partneri, spolupracujúci advokát, advokátski koncipienti a office manažérka.

JUDr. Martin Roštár

Advokát a konateľ
rostar@jurist.sk

JUDr. Ján Slovák

Advokát a konateľ
slovak@jurist.sk

Mgr. Dávid Orbán

Advokát a prokurista
orban@jurist.sk

JUDr. Jana Uj (Prochásková)

Advokátsky koncipient
uj@jurist.sk

Mgr. Andrej Juran

Advokátsky koncipient
juran@jurist.sk

Mgr. Ivana Mravcová

Advokátsky koncipient
mravcova@jurist.sk

Mgr. Michaela Hojcsková

Advokátsky koncipient
hojcskova@jurist.sk

Mgr. Katarína Obernauerová

Office manager
info@jurist.sk