• image
  Advokátska kancelária
  Roštár – Slovák, s. r. o.
  Svojim klientom poskytujeme komplexné právne služby vo
  všetkých odvetviach verejného a súkromného práva.
 • image
  Advokátska kancelária
  Roštár – Slovák, s. r. o.
  Právne služby poskytujeme najmä v slovenskom a anglickom jazyku,
  pričom využívame aj služby odborných tlmočníkov a prekladateľov.
 • image
  Advokátska kancelária
  Roštár – Slovák, s. r. o.
  K našim klientom pristupujeme individuálne a ponúkame im dlhoročné
  praktické skúsenosti podložené dobrými výsledkami pri riešení právnych prípadov.

Advokátska kancelária Roštár-Slovák, s. r. o.

“QUAEDAM IURA NON SCRIPTA SED OMNIBUS
SCRIPTIS CERTIORA SUNT.”

“Niektoré zákony sú nepísané, ale sú lepšie ako niektoré písané.”

– SENECA RHETOR

Právne služby

Zastupovanie klientov v konaniach

 • žaloby a návrhy na začatie súdneho konania
 • zastupovanie klientov na pojednávaniach, mimosúdnych rokovaniach, správnych konaniach a pred inými orgánmi štátnej správy
 • mimosúdne riešenie sporov

Zakladanie a správa spoločností

 • zakladanie, úprava a likvidácia spoločností
 • zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri
 • transformácia spoločností
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom

Vymáhanie a správa pohľadávok

 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v súdnych, rozhodcovských a v exekučných konaniach
 • správa pohľadávok v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

“IUS EST ARS BONI ET AEQUI”

“Právo je umenie uplatňovať to, čo je dobré a spravodlivé”
CELSUS