Kontaktné údaje

Advokátska kancelária
Roštár-Slovák, s. r. o.

Révová 7
811 02 Bratislava

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
Odd.: Sro, vložka: 52979/B

IČO : 36 858 731
DIČ: 2022641632
IČ DPH: SK2022641632
Číslo účtu: 3758787453/0200

IBAN: SK18 0200 0000 0037 5878 7453
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

 

Telefón

Tel.: +421 220 775 866
Mobil: +421 903 432 566

Fax

+421 220 775 866