Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s. r. o.

Image

je nezávislá, na trhu stabilne pôsobiaca advokátska kancelária, ktorá svojim klientom poskytuje komplexné právne služby vo všetkých odvetviach verejného a súkromného práva. K našim klientom pristupujeme individuálne a ponúkame im dlhoročné praktické skúsenosti podložené dobrými výsledkami pri riešení právnych prípadov. Za každých okolností chránime záujmy našich klientov a zaručujeme im profesionálnosť, precíznosť, rýchlosť a diskrétnosť. Právne služby poskytujeme najmä v slovenskom a anglickom jazyku, pričom využívame aj služby odborných tlmočníkov a prekladateľov. Pri poskytovaní právnych služieb úzko spolupracujeme so znaleckými organizáciami, ako aj účtovnými a daňovými poradcami a audítormi.Spoľahlivosť

Profesionalita

Efektivita

Stabilný tím

Flexibilita

Kreativita